ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ៥២ នាក់ (ស្រី ០២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ២២ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ។
ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ៥២នាក់ រួមមាន ៖
+ជួញដូរ ៤ករណី ឃាត់ ៥នាក់(ស្រី ១នាក់)
+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ៩ករណី ឃាត់ ២២នាក់(ស្រី ០នាក់)
+ប្រើប្រាស់ ៨ករណី ឃាត់ ២៤នាក់(ស្រី ១នាក់)
វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា រួមមាន ៖
-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ៧០៧,៦៧ក្រាម។
-មេតំហ្វេតាមីន(Wy) = ២,៨០ក្រាម។
-កេតាមីន(Ke) = ០,៧៦ក្រាម។
លទ្ធផលខាងលើ ០៨អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police: ០៨អង្គភាព
១ / កំពង់ធំ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ករណី ឃាត់ ៩នាក់ ចាប់យកIce ៥,៧៨ក្រាម។
២ / កំពត៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ចាប់យកIce ០,៩៣ក្រាម។
៣ / កណ្តាល៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ រក្សាទុក ៤ករណី ឃាត់ ៩នាក់ អនុវត្តន៍ដីកា ១ករណី ចាប់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១២,១៣ក្រាម និងKe ០,១២ក្រាម។
៤ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ស្រី ១នាក់ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ ៨នាក់ ចាប់យកIce ១៤០,៥៣ក្រាម។
៥ / ព្រៃវែង៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,០៤ក្រាម។
៦ / ពោធិ៍សាត់៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,២១ក្រាម។
៧ / សៀមរាប៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ស្រី ១នាក់។
៨ / ព្រះសីហនុ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៥៣០,០៥ក្រាម និងWy ២,៨០ក្រាម។
PM : ១អង្គភាព
១ / កំពត៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១៨,០ក្រាម និងKe ០,៦៤ក្រាម៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ