បន្ទាយមានជ័យ៖
បន្ទាប់ពីក្រសួងបានដកមន្រ្តី នៃមន្ទីររៀចំដែនដីខេត្តបន្ទាយមានជ័យទាំងមេទាំងរងចំនួន៨រូប ឃើញថារហូតមកដល់ពាលនេះ អត់ទាន់មានពន្លឺ ថានឹងដាក់អ្នកថ្មីមកពេលណានោះទេ។

ទាំងពលរដ្ឋ ទាំងអ្នករកសុីលក់ដី កំពុងមានការរអ៊ូរទាំជាខ្លាំង ព្រោះតែភាពជាប់គាំង រឿងធ្វើប្លង់មិនបាន។

ពលរដ្ឋបានសុំសំនោមពរដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ មេត្តាជួយពន្លឿនរៀបចំ ដាក់រចនាសម្ព័ន្ធ អ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីនៅមន្ទីររៀបចំដែន ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឲ្យបានលឿនផង ។

ពួកគាត់បាននិយាយថាតួនាទី នៃការគោរពកាតព្វកិច្ចចំពោះពលរដ្ឋក្នុងការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ មិនមានការចង្តៀតចង្អល់ព្រងើយក
ន្តើយឡើយ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *