ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ១៥ នាក់ (ស្រី ០នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ០៨ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ។
ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ១៥នាក់ រួមមាន ៖
+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ៧ករណី ឃាត់ ១៤នាក់(ស្រី ០នាក់)
+ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់(ស្រី ០នាក់)
វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ រួមមាន ៖
-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ៤,៩៣ក្រាម និង២កញ្ចប់តូច។
-មេតំហ្វេតាមីន(Wy) = ០,០៩ក្រាម។
លទ្ធផលខាងលើ ០៧អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police: ០៦អង្គភាព
១ / បន្ទាយមានជ័យ៖ រក្សាទុក ១ករណី ២នាក់ ចាប់យកIce ១កញ្ចប់តូច។
២ / កំពង់ចាម៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៣,១៧ក្រាម។
៣ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ១កញ្ចប់តូច។
៤ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។
៥ / ព្រះវិហារ៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ០,១៤ក្រាម និងWy ០,០៩ក្រាម។
៦ / តាកែវ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១,២៩ក្រាម។
PM : ១អង្គភាព
១ / ព្រះសីហនុ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ០,៣៣ក្រាម៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ