ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ២៣ នាក់ (ស្រី ០២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ១៥ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ។
ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ២៣នាក់ រួមមាន ៖
+ជួញដូរ ៣ករណី ឃាត់ ៧នាក់(ស្រី ១នាក់)
+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ៩ករណី ឃាត់ ១២នាក់(ស្រី ១នាក់)
+ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ៤នាក់(ស្រី ០នាក់)
វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៣ ខែមករា រួមមាន ៖
-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ១២៩,៣៣ក្រាម និង២០កញ្ចប់តូច។
-កេតាមីន(Ke) = ១,៣០ក្រាម។
លទ្ធផលខាងលើ ០៩អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police: ០៧អង្គភាព
១ / បាត់ដំបង៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។
២ / កំពង់ចាម៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ៩១,៤០ក្រាម។
៣ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ៤ករណី ឃាត់ ៧នាក់ ស្រី ១នាក់ ចាប់យកIce ១៦កញ្ចប់តូច។
៤ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ២,០២ក្រាម។
៥ / តាកែវ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,៣១ក្រាម។
៦ / ស្វាយរៀង៖ អនុវត្តន៍ដីកា ១ករណី ចាប់ ១នាក់។
៧ / ត្បូងឃ្មុំ៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៤កញ្ចប់តូច។
PM : ៣អង្គភាព
១ / បន្ទាយមានជ័យ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១៤,៨២ក្រាម និងKe ១,៣០ក្រាម។
២ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជួញដូរ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ស្រី ១នាក់ ចាប់យកIce ១៩,២៧ក្រាម។
៣ / ឧត្តរមានជ័យ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ១,៥១ក្រាម៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ