ក្រួសក្នុងតម្រងនោម ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារធាតុរ៉ែ ដែលកកកុញបន្តិចម្តងៗនៅក្នុងតម្រងនោម។ បើយោងតាមការសិក្សារបស់អ្នកជំនាញជាច្រើនបានរកឃើញថា ក្រួសក្នុងតម្រងនោម បង្កើតឡើងដោយសារតែការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបុព្វហេតុជាច្រើនដូចជា ការផឹកទឹកតិច ញ៉ាំជាតិកាល់ស្យូមច្រើន បញ្ហាជំងឺមេតាប៉ូលិស ការប្រែប្រួលនៃជាតិស្ករ និងកត្តាហ្សែនជាដើម។

ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកអាចការពារជំងឺក្រួសក្នុងតម្រងនោមនេះបាន ប្រសិនបើអ្នកអនុវត្តរឿងសាមញ្ញា៣ចំណុចនេះបានទៀងទាត់។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *