ភ្នំពេញ ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤ លោក កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បន្តពន្យល់រឿង ការដាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ឱ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយយល់ ។

សូមបញ្ជាក់ថា ៖ នៅថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៤នេះ លោក កែវ រតនៈ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានចេញវីដេអូ ដោយបញ្ជាក់បន្ថែមឱ្យកាន់តែច្បាស់ ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យ។

លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ថា «ការដាក់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យមិនភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញសាធារណៈ ទោះមានទំហំ និងអនុភាពប៉ុណ្ណាក៏ដោយ មិនចាំបាច់ប្រកាសនិងរាយការណ៍នោះទេ»៕នគរវត្ត​

Video Player

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *