ប្រទេសហ្វីលីពីនបានវ៉ាដាច់កំណត់ត្រាពិភពលោកជាផ្លូវការរបស់ឥណ្ឌាសម្រាប់ចំនួនមនុស្សច្រើនបំផុតដែលចូលរួមក្នុងការកសាងសួតរបស់មនុស្សក្នុងឱកាសនៃទិវាជំងឺរបេងពិភពលោកឆ្នាំនេះ (16 មីនា) ដែលមានអ្នកចូលរួម 5,596 នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅតំបន់ Quirino Grandstand ទីក្រុងម៉ានីល។
នេះជាសកម្មភាពដែលនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល (DOH) នៃប្រទេសហ្វីលីពីននឹងអនុវត្តជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងជាសកលអំពីជំងឺរបេង និងលុបបំបាត់ការមាក់ងាយជុំវិញជំងឺនេះ។
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្វីលីពីន លោក Herbosa បានបញ្ជាក់ថា ជំងឺរបេងនៅតែជាក្តីកង្វល់ជាសកល។ ជាមួយនឹងចំនួនជាង 1 លានករណី ហ្វីលីពីនមានអត្រាជំងឺរបេងខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី 3 នៅលើពិភពលោក។ គួរឱ្យព្រួយបារម្ភ ជំងឺរបេងនៅតែជាមូលហេតុចម្បងមួយនៃការស្លាប់ ទោះបីជាវាអាចព្យាបាលបានក៏ដោយ។
ជាមួយនឹងប្រធានបទ (Continue Cooperation, End TB) ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានចូលរួមដោយអ្នកចូលរួមមកពីតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងប្រទេស រួមមានការថែទាំសុខភាពបុគ្គលិក អ្នកទទួលផលពីកម្មវិធី 4Ps និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ និងសមាជិកសហគមន៍។ ដំបូងឡើយ មនុស្សជាង ៥.៧៤៧ នាក់បានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យោងតាមអ្នកតំណាងនៃសៀវភៅកំណត់ត្រាហ្គីណេស អ្នកចូលរួមចំនួន 151នាក់ត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែពួកគេបានចាកចេញពាក់កណ្តាលផ្លូវ។
កាលពីមុន ក្នុងឆ្នាំ 2017 មូលនិធិ Lung Care Foundation និង Petronet LNG នៅទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌា បានបង្កើតកំណត់ត្រា Guinness នៅពេលបង្កើតរូបភាពនៃសួតរបស់មនុស្ស ដោយមានការចូលរួមពីមនុស្ស 5,003 នាក់។
រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្វីលីពីន លោក Herbosa បាននិយាយថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកំណត់ត្រាពិភពលោកនេះគឺជាការអំពាវនាវឱ្យមានសកម្មភាពនិងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់សហគមន៍ហ្វីលីពីនក្នុងការយកឈ្នះលើបញ្ហាប្រឈមនៃជំងឺរបេង៕ ដោយ៖ ធីរីណា

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *