របាយការណ៍បឋមពីគណៈកម្មាធិការសុវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនជាតិឥណ្ឌូណេស៊ី (KNKT) បាននិយាយថា ប្រធានក្រុមនិងអ្នកបើកយន្តហោះបានដេកលក់ប្រហែល 28 នាទីនៅលើជើងហោះហើរ Batik Air ពី South Sulawesi ទៅកាន់រដ្ឋធានី Jakarta កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមករា។CNA បានរាយការណ៍ថា KNKT បានអំពាវនាវឱ្យមានការបង្កើតយន្តការត្រួតពិនិត្យភាពអស់កម្លាំងរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង បន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាអាកាសយានិកទាំងពីរនៅលើយន្តហោះពាណិជ្ជកម្មបានដេកលក់នៅលើយន្តហោះកាលពីខែមករា ឆ្នាំ 2024 ។
ជាពិសេស របាយការណ៍បឋមរបស់ KNKT បាននិយាយថា ប្រធានក្រុម និងអ្នកបើកយន្តហោះបានដេកលក់ប្រហែល 28 នាទី នៅលើជើងហោះហើរ Batik Air ដែលដឹកអ្នកដំណើរចំនួន 153 នាក់ពីភាគអាគ្នេយ៍ Sulawesi ទៅកាន់រដ្ឋធានី Jakarta កាលពីថ្ងៃទី 25 ខែមករា។ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ ពីឡុតម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកបើកយន្តហោះមិនបានសម្រាកឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅយប់មុនពេលហោះហើរ។
ប្រហែលកន្លះម៉ោងបន្ទាប់ពីហោះឡើង ប្រធានក្រុមបានប្រាប់សហអ្នកបើកបរថា គាត់ត្រូវការសម្រាកមួយរយៈ ហើយសហអ្នកបើកបរក៏បានយល់ព្រម។ បន្ទាប់មក សហអ្នកបើកបរយន្តហោះបានគ្រប់គ្រងយន្តហោះ ប៉ុន្តែក៏បានដេកលក់ដោយមិនដឹងខ្លួន។
ខណៈពេលដែលអាកាសយានិកទាំងពីរនាក់បានដេកលក់ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ផ្លូវអាកាសក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាបានព្យាយាមទាក់ទងទៅកាន់យន្តហោះ ប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតប។
ប្រហែល 28 នាទីបន្ទាប់ពីការបញ្ជូនចុងក្រោយដែលបានកត់ត្រារវាងយន្តហោះ និងស្ថានីយ៍ចរាចរផ្លូវអាកាស កាពីទែនបានភ្ញាក់ឡើង ហើយបានដឹងថាសហអ្នកបើកបរកំពុងដេកលក់ ហើយយន្តហោះបានងាកចេញពីផ្លូវហោះហើរ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *