ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ៣១ នាក់ (ស្រី ០២នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ១៦ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ ។
ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ៣១នាក់ រួមមាន ៖
+ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ៦នាក់(ស្រី ០នាក់)
+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ៨ករណី ឃាត់ ១៥នាក់(ស្រី ១នាក់)
+ប្រើប្រាស់ ៦ករណី ឃាត់ ១០នាក់(ស្រី ១នាក់)
វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី២៥ ខែមករា រួមមាន ៖
-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ១៧៥,៧៦ក្រាម និង១៧កញ្ចប់តូច។
លទ្ធផលខាងលើ ០៨អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police: ០៨អង្គភាព
១ / បាត់ដំបង៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។
២ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ៣ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ១២កញ្ចប់តូច។
៣ / ព្រះវិហារ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៣,២២ក្រាម។
៤ / រាជធានីភ្នំពេញ៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ស្រី ១នាក់ ប្រើប្រាស់ ៤ករណី ឃាត់ ៨នាក់ ស្រី ១នាក់ ចាប់យកIce ២កញ្ចប់តូច។
៥ / ពោធិ៍សាត់៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១នាក់។
៦ / សៀមរាប៖ ជួញដូរ ២ករណី ឃាត់ ៦នាក់ ចាប់យកIce ១១១,២៣ក្រាម។
៧ / តាកែវ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៦១,៣១ក្រាម។
៨ / ត្បូងឃ្មុំ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ៣កញ្ចប់តូច។
PM : ០អង្គភាព៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *