សមុទ្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤នេះ ព្រោះជារដូវបន្តពូជ និងពងកូន ។
រដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រអាញ់ និងនេសាទ សូមជូនដំណឹងដល់ប្រជានេសាទនៅតំបន់ ឆ្នេរសមុទ្រឱ្យបានជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា គឺជារដូវបន្តពូជ និងពងកូនរបស់ត្រី កាម៉ុង ប្លាធូ ក្នុងដែននេសាទសមុទ្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ដូច្នេះដើម្បីធានាបាននិរន្តរភាពផលស្តុកក្នុងធម្មជាតិ សូមប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរនេសាទត្រីកាប៉ុង ខ្លាចូ ទាំងអស់ សូមផ្អាកសកម្មភាពការនេសាទត្រីកាម៉ុង “ច្ឆាចូ តាមពេលវេលាដូចមានក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះ។
រដ្ឋបាលជលផលសង្ឃឹមថា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រកបរបរនេសាទត្រីកាម៉ុង ប្លាធូ – ទាំងអស់ នឹង ចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្តីជូនដំណឹង ដើម្បីរួមចំណែកថែរក្សា និងការពារធនបានផលផលសមុទ្រឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព ៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *