ភ្នំពេញ ៖ ChatGPT ពាក្យពេញជាភាសាអង់គ្លេសគឺ Chat Generative Pre-trained Transformer បកជាភាសាខ្មែរថា «ការសន្ទនានៃការបង្កើតបរិវត្តិកម្មកម្មវិធីសិក្សាជាមុន» សំដៅដល់យន្តស្វ័យប្រវត្តិកម្មឆាត ដែលអភិវឌ្ឍន៍ដោយ OpenAI និងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ នេះជាការបញ្ជាក់ពី លោក អុឹម វុត្ថា ទីប្រឹក្សាក្រសួង ប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។
ផ្អែកលើម៉ូឌែលភាសាដ៏ធំទួលាយ វាបានបង្កើតជូនអ្នកប្រើប្រាស់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង និងតម្រង់ទិសការសន្ទនា ឆ្ពោះទៅរកប្រវែងចង់បាន ទំហំផ្ទុកទិន្នន័យ រចនាបទ កម្រឹតនៃរបាយការណ៍លម្អឹត និងភាសា។ ករណីបន្ទាន់ និងការឆ្លើយប្រកបដោយជោគជ័យ ដឹងច្បាស់ជាវិស្វកម្មបន្ទាន់ ត្រូវបានពិចារណានៅក្នុងដំណាល់កាលនៃការសន្ទនានិមួយៗ ដូចនឹងបរិការណ៍៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *