ភ្នំពេញ ៖ គ្រឿងញៀនបំផ្លាញអនាគតអ្នក និងក្រុមគ្រួសារអ្នក ! ជនសង្ស័យចំនួន ៥១ នាក់(ស្រី ០នាក់) ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន ក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនចំនួន ១៨ករណី ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ។
ក្នុងចំណោមជនសង្ស័យចំនួន ៣០នាក់ រួមមាន ៖
+ដឹកជញ្ជូន រក្សាទុក ១៥ករណី ឃាត់ ២៨នាក់(ស្រី ០នាក់)
+ប្រើប្រាស់ ៣ករណី ឃាត់ ២៣នាក់(ស្រី ០នាក់)
វត្ថុតាងដែលចាប់យកសរុបក្នុងថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ រួមមាន ៖
-មេតំហ្វេតាមីន(Ice) = ១១៥,៨៩ក្រាម និង១៤កញ្ចប់តូច។
-មេតំហ្វេតាមីន(Wy) = ៣៧,០៦ក្រាម។
លទ្ធផលខាងលើ ១១អង្គភាពបានចូលរួមបង្ក្រាប ៖
Police: ១១អង្គភាព
១ / បន្ទាយមានជ័យ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ០,១៥ក្រាម។
២ / កំពង់ចាម៖ រក្សាទុក ៥ករណី ឃាត់ ១០នាក់ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ៥នាក់ ចាប់យកIce ១០៤,២៧ក្រាម។
៣ / កំពង់ស្ពឺ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៦,៦១ក្រាម។
៤ / កណ្តាល៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ៥កញ្ចប់តូច។
៥ / ក្រចេះ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ១នាក់ ចាប់យកIce ៥កញ្ចប់តូច។
៦ / ពោធិ៍សាត់៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ចាប់ ៥នាក់។
៧ / មណ្ឌលគិរី៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ០,៨៩ក្រាម។
៨ / សៀមរាប៖ ប្រើប្រាស់ ១ករណី ឃាត់ ១៣នាក់។
៩ / ព្រះសីហនុ៖ រក្សាទុក ២ករណី ឃាត់ ៤នាក់ ចាប់យកIce ០,២៤ក្រាម និងWy ៣២,៥៦ក្រាម។
១០ / តាកែវ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ២នាក់ ចាប់យកIce ៣,៧៣ក្រាម។
១១ / ត្បូងឃ្មុំ៖ រក្សាទុក ១ករណី ឃាត់ ៣នាក់ ចាប់យកIce ៤កញ្ចប់តូច។

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ