សារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ បានផ្សាយថា របាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិក កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះ បានបង្ហាញថា ចំនួនជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនក្នុងអត្រា១២ភាគរយ ដល់តួលេខដ៏ខ្ពស់មិនធ្លាប់មានមួយ។
ការរាប់ធ្វើឡើងដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍នគរូបនីយកម្មនិងលំនៅឋានអាមេរិក បានបង្ហាញថា ក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ មានមនុស្សប្រហែល៦៥៣,០០០នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនគ្មានផ្ទះសម្បែង។ តួលេខនេះគឺ ៧០,៦៥០នាក់ ច្រើនជាងតួលេខកាលពីឆ្នាំ២០២២ ឬស្មើនឹងកំណើន១២ភាគរយ ហើយវាជាចំនួនខ្ពស់បំផុត គិតចាប់តាំងពីការអង្កេតបានចាប់ផ្តើមដំបូង កាលពីឆ្នាំ២០០៧មក។
ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្រ្វិក ដែលរា៉ប់រង១៣ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនអាមេរិកសរុប គឺទទួលបន្ទុក៣៧ភាគរយ នៃជនគ្មានផ្ទះសម្បែងទាំងអស់ នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក។ គេសង្កេតឃើញថា ការកើនឡើងខ្ពស់ជាងគេនៃភាពគ្មានផ្ទះសម្បែង គឺកើតមានក្នុងចំណោមជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីន ដែលបានកើន២៨ភាគរយ ឬ៣៩,១០៦នាក់ នៅចន្លោះឆ្នាំ២០២២-២០២៣។
យោងតាមរបាយការណ៍ដដែល រដ្ឋ California ជារដ្ឋមានចំនួនអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងច្រើនជាងគេ គឺ១៨១,៣៩៩នាក់ បន្ទាប់មករដ្ឋ New York មាន១០៣,២០០នាក់, រដ្ឋ Florida មាន៣០,៧៥៦នាក់, រដ្ឋ Washington មាន២៨,០៣៦នាក់, រដ្ឋ Texas មាន២៧,៣៧៧នាក់ និងរដ្ឋ Oregon មាន២០,១៤២នាក់។
វិបត្តិជនគ្មានផ្ទះសម្បែងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក បើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញ គឺត្រូវបានរុញច្រានដោយកត្តាជាច្រើន រួមមានទាំងភាពក្រីក្រ បញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្ត គ្រឿងញៀន និងបញ្ហាខ្វះខាតចំនួនលំនៅឋាន៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ