ថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលហ្សេឡង់ លោក Christopher Luxon បាននិយាយថា ទូរស័ព្ទចល័តនឹងត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាលារៀននានាទូទាំងប្រទេសនូវែលហ្សេឡង់ ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃអត្រាអក្ខរកម្មនៅក្នុងប្រទេសនេះ។
សាលារៀននូវែលហ្សេឡង់ធ្លាប់បានអួតអំពីពិន្ទុអក្ខរកម្មល្អបំផុតមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោក ប៉ុន្តែកម្រិតនៃការអាននិងការសរសេរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យអ្នកស្រាវជ្រាវភ័យខ្លាចថាមានថ្នាក់រៀនប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្លាំង។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Luxon បានប្រកាសថា លោកនឹងហាមប្រាមទូរស័ព្ទនៅក្នុងសាលារៀនក្នុងរយៈពេល 100ថ្ងៃដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងតំណែង ដោយអនុវត្តគោលនយោបាយដែលត្រូវបានសាកល្បងជាមួយនឹងលទ្ធផលចម្រុះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ចក្រភពអង់គ្លេស និងប្រទេសបារាំង។
គាត់បាននិយាយថា “យើងនឹងហាមឃាត់ទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសាលារៀននូវែលហ្សេឡង់” ។ យើងចង់ឱ្យកុមាររៀននិងគ្រូបង្រៀន»។ នាយករដ្ឋមន្ត្រី Luxon បានកត់សម្គាល់ថា វិធានការនេះនឹងការពារអាកប្បកិរិយារំខាន និងជួយសិស្សឱ្យផ្តោតអារម្មណ៍លើការសិក្សា។
អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសប្បុរសធម៌នូវែលហ្សេឡង់បានព្រមានអំពី “វិបត្តិអនក្ខរភាព” នៅឆ្នាំ 2022 ដោយរកឃើញថាជាងមួយភាគបីនៃក្មេងអាយុ 15 ឆ្នាំមិនអាចអានឬសរសេរបាន។
រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Luxon ដែលបានស្បថចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី 27 ខែវិច្ឆិកា បានធ្វើការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងរបស់ខ្លួនដែលកាន់អំណាចគឺបានលុបចោលវិធានការគ្រប់គ្រងថ្នាំជក់៕ ដោយ៖ ធីរីណា

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

មាតិកាផ្សេងៗ