ចិន : ធនាគារចិនបានផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ធនាគាររុស្ស៊ី ខណៈដែលស្ថាប័នលោកខាងលិចបានដកខ្លួនចេញពីប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី។ ការផ្លាស់ប្តូរដោយធនាគារធំ ៗ ទាំងបួនរបស់ប្រទេសចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រាក់យន់ជាជម្រើសសកលទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារ។

យោងតាមទិន្នន័យផ្លូវការចុងក្រោយបំផុតពីសាលាសេដ្ឋកិច្ច Kyiv ការដំណើរការរបស់ចិនទៅកាន់វិស័យធនាគាររុស្ស៊ីបានកើនឡើងបួនដងក្នុងរយៈពេល 14 ខែគិតត្រឹមចុងខែមីនា ឆ្នាំ 2023។
យោងតាមទិន្នន័យពីធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ធនាគារឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសចិន (ICBC) ធនាគារចិន ធនាគារសំណង់នៃប្រទេសចិន និងធនាគារកសិកម្មនៃប្រទេសចិនបានបង្កើនការវិនិយោគសរុបរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីពី 2.2 ពាន់លានដុល្លារដល់ 9.7 ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងរយៈពេល 14 ខែគិតដល់ខែមីនា ឆ្នាំ 2023។
ក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានេះ ធនាគារ Raiffeisen របស់ប្រទេសអូទ្រីស ដែលជាធនាគារបរទេសដ៏ធំបំផុតដែលបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី បានបង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសច្រើនជាង 40% ពី 20.5 ពាន់លានដុល្លារដល់ 29.2 ពាន់លានដុល្លារ។ Raiffeisen ក៏បាននិយាយផងដែរថា ខ្លួនកំពុងសម្លឹងមើលការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសរុស្ស៊ី ហើយបានកាត់បន្ថយការវិនិយោគរបស់ខ្លួនមកត្រឹម 25.5 ពាន់លានដុល្លារចាប់តាំងពីខែមីនា។
ការផ្លាស់ប្តូរដោយធនាគារចិនគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់យន់ជំនួសឱ្យប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកឬប្រាក់អឺរ៉ូជារូបិយប័ណ្ណបម្រុង។ ៊
លោក Andrii Onopriienko នាយករងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍នៃសាលាសេដ្ឋកិច្ច Kyiv បាននិយាយថា “ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារចិនទៅកាន់ធនាគារ និងស្ថាប័នឥណទានរបស់រុស្ស៊ី ភាគច្រើនដោយសារតែប្រាក់យន់ជំនួសប្រាក់ដុល្លារ និងប្រាក់អឺរ៉ូ ដែលបង្ហាញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មកំពុងមានប្រសិទ្ធភាព”៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *