យោងតាមរដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់ហ្គាហ្សា យុទ្ធនាការវាយលុករបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះ បានបំផ្លាញផ្ទះជាង 50% នៅទីនេះ ដែលបណ្តាលឱ្យខូចខាតសម្ភារៈប្រមាណ 4 ពាន់លានដុល្លារ។នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកា ការិយាល័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាល Gaza បាននិយាយថា ផ្ទះល្វែងប្រហែល 40.000 ខ្នង នៅតំបន់ដីដែលឡោមព័ទ្ធត្រូវបានបំផ្លាញដោយគ្រាប់បែករបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែល។
យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផងដែរ គ្រឿងផ្ទុះប្រហែល 29.000 តោនត្រូវបានទម្លាក់នៅលើតំបន់ហ្គាហ្សាចាប់តាំងពីជម្លោះបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃទី៧ ខែតុលា។
ខណៈពេលដែលរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយដោយកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ (UNDP) នៅសញ្ញាសម្គាល់រយៈពេល 1 ខែនៃជម្លោះហាម៉ាស-អ៊ីស្រាអែល បាននិយាយថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់ប៉ាឡេស្ទីនឆ្នាំ 2023 ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះប្រហែល 4.2% ពីការប៉ាន់ស្មានមុនសង្គ្រាម។
ក្នុងករណីជម្លោះបន្តសម្រាប់ខែទីពីរ ការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចប៉ាន់ស្មាននឹងឈានដល់ 8.4% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ស្មើនឹង 1.7 ពាន់លានដុល្លារ និងកើនឡើងដល់ 12.2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ស្មើនឹង 2.5 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ប្រសិនបើរយៈពេល 3 ខែ។
ការងារប្រហែល 390.000 នៅទូទាំងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនត្រូវបានបាត់បង់ចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃជម្លោះ។ ក្នុងចំណោមនោះ ការងារ 182.000 ត្រូវបានបាត់បង់នៅក្នុងហ្គាហ្សា និង 208.000 ការងារនៅតំបន់ West Bank ៕ ដោយ៖ ធីរីណា

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *