នៅដើមខែនេះ តម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅអឺរ៉ុបបានកើនឡើងដល់ទៅ 40% នៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា កម្មករអណ្តូងឧស្ម័ននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអាចរៀបចំធ្វើកូដកម្ម។
កាលពីសប្តាហ៍មុនថា កូដកម្មអាចប៉ះពាល់ដល់មួយភាគដប់នៃ LNG សកល ដែលនឹងជំរុញឱ្យតម្លៃកើនឡើង។ ជាការណ៍ពិតណាស់ ការគំរាមកំហែងនៃកូដកម្មបានជំរុញឱ្យតម្លៃកើនឡើង ហើយជាថ្មីម្តងទៀតបានបង្ហាញពីជំហរដ៏លំបាករបស់អឺរ៉ុបលើសន្តិសុខថាមពល។
យោងតាមវិទ្យុ RT តម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសហុល្លង់បានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលខែមិថុនាឆ្នាំ 2023 នៅក្នុងទីផ្សារកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែសីហា បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានអំពីកូដកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។
ជាពិសេសតម្លៃកិច្ចសន្យាឧស្ម័នសម្រាប់ការចែកចាយខែកញ្ញានៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម TTF នៅប្រទេសហុល្លង់នៅថ្ងៃទី 9 ខែសីហាបានកើនឡើងដល់ $ 47 / មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង ដែលកើនឡើងជិត 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវគ្គមុន។ តម្លៃឧស្ម័នបានធ្លាក់ចុះបន្តិចក្នុងវគ្គជួញដូរនៅថ្ងៃទី 10 ខែសីហា មកត្រឹម $41.6/មេហ្គាវ៉ាត់ម៉ោង។
យោងតាម CNN តម្លៃឧស្ម័នធម្មជាតិនៅអាមេរិកក្នុងខែនេះក៏កើនឡើង 18% ផងដែរ។
CNN បានរាយការណ៍ថា តម្លៃឧស្ម័ននៅអឺរ៉ុបបានប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថា សហជីពតំណាងឱ្យសហជីពចំនួនពីរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងរៀបចំកូដកម្មនៅឯរោងចក្រ LNG របស់ក្រុមហ៊ុន Chevron ។
លោក Brad Gandy អ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធបាននិយាយថា “សហជីពបានចាត់វិធានការឆ្ពោះទៅរកសកម្មភាពកូដកម្មនៅទីតាំង LNG Gorgon និង Wheatstone របស់ Chevron។
តម្លៃឧស្ម័នឡើងថ្លៃ ខណៈអឺរ៉ុបត្រៀមសម្រាប់រដូវក្ដៅ។ ទោះបីជាអឺរ៉ុបបានបំពេញជិត 90% នៃទុនបម្រុងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនរួចហើយក៏ដោយ ក៏មានការបារម្ភថា ការរំខាននិងតម្រូវការខ្លាំងនៅអាស៊ីអាចធ្វើឱ្យការផ្គត់ផ្គង់ខ្វះខាត៕

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *