យើងខ្ញុំ ប្រធានអង្គភាពគេហទំព័រកម្ពុជាថ្ងៃថ្មី(KTN7)សូមជំរាបជូន
ដល់សាធារណ:ជន អាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា
ចាប់ពីថ្ងៃទី១៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២៣
នេះ អង្គភាពយើងខ្ញុំ សូមធ្វើការបដិ
សេធភ្នាក់ងារ យកព័ត៌មានម្នាក់
ឈ្មោះយុន ប៊ុនសាង លេងទទួលស្គាល់ ក្នុងអង្គភាពយើងខ្ញុំ
តទៅទៀតឡើយ។ដោយសារភ្នាក់ងាររូបនេះ ដើរយកព័ត៌មាន
មិនគោរពវិជ្ជាជីវះ ក្រមសីលធម៌
អ្នកយកពត៌មានឡើយ។ម៉្យាងទៀត
បុក្គលនេះកន្លងមក តែងតែបន្លំយកឈ្មោះអង្គភាពកម្ពុជាថ្មី ដើរដាក់ខែតាមបនល្បែងឬបទល្មើសផ្សេងៗ ព្រោះមានគេរាយការណ័ប្រាប់ច្រើននាក់មកហើយ។

ដូច្នេះប្រសិនបើបុគ្គលខាងលើ ហ៊ានយកឈ្មោះអង្គភាពយើងខ្ញុំ
ទៅប្រើប្រាស់ ក្នុងអំពើទុច្ចរិតណាមួយ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ យើងខ្ញុំជាប្រធានអង្គភាព មិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។ សូមឲ្យអាជ្ញាធរ និងសមត្ថកិច្ច ចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចុះ៕.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *